Pieter Miedema Fiscaal Jurist Navigatie

Databank

In deze databank staan actuele adviezen, tips en achtergrondartikelen. De artikelen zijn gerangschikt op de de belangrijkste fiscale-, financiële- en juridische thema's.

De informatie in de artikelen in de databank en overige informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Genoemde informatie is met nadruk niet bedoeld als professioneel advies, noch als aanbeveling van bepaalde producten, noch als aanbeveling tot het doen van bepaalde transactie's. De informatie in de artikelen in de databank en de overige informatie wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en zoveel mogelijk actueel gehouden; Pieter Miedema Fiscaal Jurist aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van genoemde informatie, noch voor de gevolgen daarvan.

De artikelen, de teksten en het fotomateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, dan wel beschermd door copy right wetten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieter Miedema Fiscaal Jurist.

Mocht u van mening zijn dat op deze website informatie staat die niet mag worden vermeld, neem dan contact op met Pieter Miedema Fiscaal Jurist. De informatie zal dan worden verwijderd of aangepast.