Pieter Miedema Fiscaal Jurist Navigatie

Fiscaal advies

Fiscaal recht is ingewikkelde materie. Het niet juist naleven van belastingwetgeving kan grote financiële problemen veroorzaken. Het creatief interpreteren van fiscale wetgeving kan veel geld besparen.

Denk aan:

Advisering vindt bij voorkeur plaats tegen een van te voren afgesproken vaste prijs.