Pieter Miedema Fiscaal Jurist Navigatie

Financiële planning

Financiële planning is een proces dat bestaat uit meerdere stappen, waarbij jouw financiële situatie vanuit elk relevant perspectief wordt bekeken, met het doel tot een optimale geïntergreerde oplossing te komen. Het plan wordt periodiek besproken en actueel gehouden.

Een goed financieel plan is een kompas waarop men de belangrijke keuzen in het leven kan baseren. Een financieel plan:

Een financieel plan wordt opgesteld voor een vaste vooraf afgesproken prijs.