Fiscale procedures

Pieter Miedema Fiscaal Jurist is zeer ervaren in het voeren van procedures voor de belastingrechter, zowel bij de belastingkamer van de rechtbank, het gerechtshof als de Hoge Raad.

Een greep uit de door mij gevoerde procedures:

 • belastingplicht vennootschapsbelasting van branchevereniging van juridisch beroepsbeoefenaren (rechtbank en gerechtshof)
 • exitheffing bij vertrek uit Nederland van een onderdeel van een Engels concern (rechtbank)
 • BTW/overdrachtsbelasting bij herontwikkeling monumentenpand in appartementen (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad)
 • toepassing rentestandskorting bij lijfrenteverplichtingen (Hoge Raad)
 • bestuursaansprakelijkheidstelling voor belastingschulden (rechtbank)
 • monumentenaftrek in de inkomstenbelasting (rechtbank)
 • fiscaal kort geding / voorlopige voorziening (rechtbank)
 • onzakelijke lening (rechtbank)
 • vergoeding werkelijke proceskosten wegens onrechtmatig procederen door de Inspecteur (gerechtshof)
 • onzakelijke vordering (rechtbank, gerechtshof)
 • informatiebeschikking (rechtbank)
 • box 3 heffing in strijd met EVRM (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad)
 • ontbreken belangenafweging bij keuze naheffen van loonbelasting en navorderen van inkomstenbelasting (rechtbank, gerechtshof)
 • teruggave BTW op oninbare vorderingen (rechtbank)
 • wegstrepen rekening-courantvordering en lijfrenteverplichting (rechtbank)

Vaste prijs en no cure no pay afspraak is mogelijk.