Databank

In deze databank staan actuele adviezen, tips en achtergrondartikelen. De artikelen zijn onderverdeeld in de belangrijkste fiscale-, financiële- en juridische thema’s.

De informatie in de artikelen in de databank en overige informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Genoemde informatie is met nadruk niet bedoeld als professioneel advies, noch als aanbeveling van bepaalde producten, noch als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. De informatie in de artikelen in de databank en de overige informatie wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en zoveel mogelijk actueel gehouden; Pieter Miedema Fiscaal Jurist aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van genoemde informatie, noch voor de gevolgen daarvan.

De artikelen, de teksten en het fotomateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, dan wel beschermd door copy right wetten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieter Miedema Fiscaal Jurist.

Mocht u van mening zijn dat op deze website informatie staat die niet mag worden vermeld, neem dan contact op met Pieter Miedema Fiscaal Jurist. De informatie zal dan worden verwijderd of aangepast.

Gebruikelijk loon en Corona

De Belastingdienst heeft aangegeven (via Forum Fiscaal Dienstverleners) dat dga’s in verband met de coraonacrisis tijdelijk een lager salaris mogen afspreken met hun BV. Het dga salaris mag dan voor 2020 achteraf worden vastgesteld. Aan het eind van het jaar is het duidelijker wat de impact van de crisis is geweest. Maandelijks moet in de … Lees meer

Gebruikelijk loonregeling

Gebruikelijk loonregeling (dga salaris) Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan zijn eigen salaris bepalen. Hiermee kan de dga in principe de progressieve belastingheffing in box 1 minimaliseren en toegang krijgen tot inkomensvoorzieningen zoals de toeslagen. Om dit tegen te gaan heeft de wetgever de gebruikelijk loonregeling ingevoerd. De gebruikelijk loonregeling houdt in dat de dga geacht wordt … Lees meer

Beroepsprocedure

Indien uw bezwaar tegen een belastingaanslag of een beschikking door de inspecteur wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar. Indien u te laat bent, verspeelt u uw rechtsgang bij de rechter. Bij het instellen van beroep bij … Lees meer

Wijzigingen box 3 in 2022

Op 6 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de 2e kamer zijn plannen voor wijziging van de belasting in box 3 (vermogensrendementsheffing) bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat spaargeld tot  € 440.000 per fiscaal partner onbelast blijft. Deze plannen zijn in het kort als volgt: Zie voor de volledige … Lees meer

Uitgelichte beroepszaken – navordering of naheffing

Cliënt in deze zaak is een gerenomeerde internationaal opererende technisch specialist in ultrahogesterkte beton. Cliënt werkt wereldwijd voor een internationaal opererend buitenlands bedrijf. Cliënt heeft met zijn werkgever een nettoloonafspraak (tax equalisation agreement). Dit houdt in dat de werknemer een netto salaris ontvangt (waar ter wereld hij ook werkt) en dat de werkgever de verschuldigde … Lees meer

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Einde opbouw pensioen in eigen beheer Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om in eigen beheer aanvullende pensioenaanspraken op te bouwen. Het pensioen zal premievrij moeten worden gemaakt d.m.v. een overeenkomst tot stoppzetting van de pensioenopbouw en een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Deze noodzakelijke acties moeten vóór … Lees meer

Inkeerregeling

Van 2 september 2013 tot en met 1 juli 2014 was de tijdelijke verruiming van de inkeerregeling van toepassing. Dit hield in dat niet aangegeven (zwarte) inkomsten alsnog bij de Belastingdienst konden worden gemeld, zonder dat een boete werd opgelegd. In deze periode heb ik talrijke inkeer zaken succesvol begeleid. Met ingang van 1 juli … Lees meer

Kostenvergoedingen

Kostenvergoeding bij procederen tegen Belastingdienst Als u in beroep gaat tegen belastingdienst en de belastingrechter doet uitspraak dan geeft de rechter ook een oordeel over vergoeding van de door u in de fiscale beroepsprocedure gemaakte kosten door de Belastingdienst. Hierbij gaat het over vergoeding van griffierecht, vergoeding van uw proceskosten en schadevergoeding. Alleen in extreme … Lees meer

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. Indien u het bezwaar te laat indient, verspeelt u uw latere rechtsingang bij de rechter en in hoger beroep. Een bezwaarprocedure … Lees meer

Gouden handdruk / stamrecht BV

Stamrechtvrijstelling De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit betekent dat iemand die na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangt deze vergoeding niet meer onbelast kan onderbrengen in een stamrecht-BV, een stamrechtverzekering of stamrechtspaarrekening. De ontslagvergoeding wordt na 1 januari 2014 progressief belast met loonbelasting tegen een tarief van 37%-52%. Een mogelijkheid om de … Lees meer