Databank

In deze databank staan actuele adviezen, tips en achtergrondartikelen. De artikelen zijn onderverdeeld in de belangrijkste fiscale-, financiële- en juridische thema’s.

De informatie in de artikelen in de databank en overige informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Genoemde informatie is met nadruk niet bedoeld als professioneel advies, noch als aanbeveling van bepaalde producten, noch als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. De informatie in de artikelen in de databank en de overige informatie wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en zoveel mogelijk actueel gehouden; Pieter Miedema Fiscaal Jurist aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van genoemde informatie, noch voor de gevolgen daarvan.

De artikelen, de teksten en het fotomateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, dan wel beschermd door copy right wetten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieter Miedema Fiscaal Jurist.

Mocht u van mening zijn dat op deze website informatie staat die niet mag worden vermeld, neem dan contact op met Pieter Miedema Fiscaal Jurist. De informatie zal dan worden verwijderd of aangepast.

Verschil belastingdruk box 1 en box 2 in 2023

Op grond van het belastingpakket 2023 zal het verschil in belastingdruk tussen het toptarief in box 1 en de gecombineerde heffing (vennootschapsbelasting en box 2 heffing) het volgende zijn: Vpb box 2 heffing Gecombineerd Verschil met toptarief box 1 19% 24,5% 38,85% 10,66% 19% 31% 44,11% 5,39% 25,80% 24,5% 43,98% 5,52% 25,80% 31% 48,8% 0,70% … Lees meer

Wat kost beroep tegen een belastingaanslag?

Wanneer jouw bezwaar tegen de belastingaanslag door de Belastingdienst (geheel of gedeeltelijk) is afgewezen, kan je hier tegen in beroep bij de belastingrechter. In de belastingrechtspraak geldt de vrije procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat je niet verplicht bent een advocaat in te schakelen. Je kunt de rechtszaak zelf voeren. Of je kunt er voor kiezen een … Lees meer

Gebruikelijk loon en Corona

De Belastingdienst heeft aangegeven (via Forum Fiscaal Dienstverleners) dat dga’s in verband met de coraonacrisis tijdelijk een lager salaris mogen afspreken met hun BV. Het dga salaris mag dan voor 2020 achteraf worden vastgesteld. Aan het eind van het jaar is het duidelijker wat de impact van de crisis is geweest. Maandelijks moet in de … Lees meer

Gebruikelijk loonregeling

Gebruikelijk loonregeling (dga salaris, dga loon, fictief loon) Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan zijn eigen salaris bepalen. Hiermee kan de dga in principe de progressieve belastingheffing in box 1 minimaliseren en toegang krijgen tot inkomensvoorzieningen zoals de toeslagen. Om dit tegen te gaan heeft de wetgever de gebruikelijk loonregeling ingevoerd. De gebruikelijk loonregeling houdt in dat … Lees meer

In beroep tegen belastingaanslag

Indien uw bezwaar tegen een belastingaanslag of een beschikking door de inspecteur wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar. Indien u te laat bent, verspeelt u uw rechtsgang bij de rechter. Bij het instellen van beroep bij … Lees meer

Wijzigingen box 3 in 2022

Op 6 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de 2e kamer zijn plannen voor wijziging van de belasting in box 3 (vermogensrendementsheffing) bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat spaargeld tot  € 440.000 per fiscaal partner onbelast blijft. Deze plannen zijn in het kort als volgt: Zie voor de volledige … Lees meer

Uitgelichte beroepszaken – navordering of naheffing

Internationale werknemer in belastinggeschil na ontslag: Onterechte navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op nettoloon. Ik neem de zaak over om belangen te behartigen. Bewijs en argumenten spelen cruciale rol. Cliënt in deze zaak is een gerenomeerde internationaal opererende technisch specialist in ultrahogesterkte beton. Cliënt werkt wereldwijd voor een internationaal opererend buitenlands bedrijf. Cliënt heeft met zijn werkgever een … Lees meer

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Einde opbouw pensioen in eigen beheer Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om in eigen beheer aanvullende pensioenaanspraken op te bouwen. Het pensioen zal premievrij moeten worden gemaakt d.m.v. een overeenkomst tot stoppzetting van de pensioenopbouw en een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Deze noodzakelijke acties moeten vóór … Lees meer

Inkeerregeling

Van 2 september 2013 tot en met 1 juli 2014 was de tijdelijke verruiming van de inkeerregeling van toepassing. Dit hield in dat niet aangegeven (zwarte) inkomsten alsnog bij de Belastingdienst konden worden gemeld, zonder dat een boete werd opgelegd. In deze periode heb ik talrijke inkeer zaken succesvol begeleid. Met ingang van 1 juli … Lees meer

Kostenvergoedingen

Kostenvergoeding bij procederen tegen Belastingdienst Als u in beroep gaat tegen belastingdienst en de belastingrechter doet uitspraak dan geeft de rechter ook een oordeel over vergoeding van de door u in de fiscale beroepsprocedure gemaakte kosten door de Belastingdienst. Hierbij gaat het over vergoeding van griffierecht, vergoeding van uw proceskosten en schadevergoeding. Alleen in extreme … Lees meer

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. Indien u het bezwaar te laat indient, verspeelt u uw latere rechtsingang bij de rechter en in hoger beroep. Een bezwaarprocedure … Lees meer