Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Einde opbouw pensioen in eigen beheer

Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om in eigen beheer aanvullende pensioenaanspraken op te bouwen. Het pensioen zal premievrij moeten worden gemaakt d.m.v. een overeenkomst tot stoppzetting van de pensioenopbouw en een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Deze noodzakelijke acties moeten vóór 1 juli 2017 worden uitgevoerd. Zo niet, dan wordt men geconfronteerd met progressieve heffing (maximaal 52%) plus 20% revisierente over de voorziening. Vergeet dit dus niet!

Gunstige afkoopmogelijkheid

De afschaffing van het pensioen in eigen beheer gaat gepaard met een (mogelijk) gunstige afkoopregeling in 2017, 2018 en 2019. In 2017 geld bij afkoop een korting van 34,5% (2018: 25%, 2019: 19,5%). Uitgaande van het maximale tarief van 52% betekent dit een effectieve heffing van 34,06% over de fiscale hoogte van de pensioenvoorziening. De BV zal wel over voldoende liquiditeit moeten beschikken om de heffing te kunnen betalen of dit moeten kunnen lenen.

Andere mogelijkheden

Een dga met een pensioen in eigen beheer heeft in 2017 de volgende mogelijkheden:

  • verlagen aanspraken naar fiscale waardering, gevolgd door afkoop met korting;
  • verlagen aanspraken naar fiscale waardering, gevolgd door omzetting in oudedagsverplichting;
  • voortzetten pensioen in eigen beheer zonder verdere opbouw (maar wel met inhaal commercieel-fiscaal).

Een berekening welke mogelijkheid het gunstigste is in de meeste gevallen eenvoudig te maken. Neem contact op om een berekening te laten maken.

Auteur: mr. P.E.E.G. Miedema (laatst gewijzigd: 17 april 2017)