Inkeerregeling

Van 2 september 2013 tot en met 1 juli 2014 was de tijdelijke verruiming van de inkeerregeling van toepassing. Dit hield in dat niet aangegeven (zwarte) inkomsten alsnog bij de Belastingdienst konden worden gemeld, zonder dat een boete werd opgelegd. In deze periode heb ik talrijke inkeer zaken succesvol begeleid.

Met ingang van 1 juli 2014 geldt weer de oude regeling dat alleen boetevrij kan worden ingekeerd binnen twee jaar na indienen van de onjuiste aangifte. Wordt na de tweejaarsperiode ingekeerd, heeft men slechts recht op vermindering van de maximale boete van 300% tot 120% (tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 was dit nog 60%). 

Mogelijkheden voor inkeren zonder boete voor aangiften IB vóór 2010

Het lijkt echter mogelijk ook na 1 juli 2014 een beroep te kunnen doen op de verruimde inkeerregeling voor overtredingen die vóór 1 januari 2010 zijn gepleegd. Hiervoor dient een beroep te worden gedaan op artikel 7 lid 1 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en artikel 15 lid 2 IVBPR (Internationaal Verdag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten).

De Belastingdienst zal dit standpunt waarschijnlijk niet volgen. Om na 1 juli 2014 toch aanspraak te kunnen maken op de verruimde inkeerregeling zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt. Pieter Miedema Fiscaal Jurist kan u hierin begeleiden.

Auteur: mr. P.E.E.G. Miedema (laatst gewijzigd: 17 april 2017)