Financiële planning

Financiële planning is een proces dat bestaat uit meerdere stappen, waarbij jouw financiële situatie vanuit elk relevant perspectief wordt bekeken, met het doel tot een optimale geïntergreerde oplossing te komen. Het plan wordt periodiek besproken en actueel gehouden.

Een goed financieel plan is een kompas waarop men de belangrijke keuzen in het leven kan baseren. Een financieel plan:

  • geeft rust (kan ik mijn levensstijl voortzetten na mijn pensioen?)
  • is de basis voor belangrijke keuzes in het leven (wat zijn de gevolgen als ik voor mijzelf ga beginnen, als wij kinderen krijgen, gaan scheiden?)
  • bespaart onnodige advieskosten (één integraal advies)
  • voorkomt dat jou onnodige en te dure producten worden verkocht (denk aan woekerpolissen, beleggingsproducten)

Een financieel plan wordt opgesteld voor een vaste vooraf afgesproken prijs.