Profiel

Pieter Miedema (Leeuwarden,1970)

Ervaring

Ik ben in 1997 als fiscaal jurist afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn studie heb ruim tien jaar ervaring opgedaan bij de grote accountants- en belastingadvieskantoren. In deze tijd heb ik mij met name bezig gehouden met de fiscale advisering van ondernemers, directeuren – groot aandeelhouders en hun ondernemingen. De laatste jaren leg ik mij  toe op de totale begeleiding van ondernemers, dga’s en vermogende particulieren op fiscaal-, financieel- en juridisch gebied. In 2010 heb ik de Masteropleiding Financiële Planning aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Ik ben sinds 1997 lid van de Nederlandse orde van belastingadviseurs, de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs.

Werkwijze

Er wordt uitsluitend door mij persoonlijk geadviseerd. Jouw vraagstelling wordt niet gedelegeerd aan onervaren medemerkers. Geen pagina’s dikke adviesmemoranda, maar een duidelijk advies van maximaal twee kantjes. Adviezen worden altijd uitgebreid besproken.

Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf afgesproken vaste prijs. Een indicatie van mijn tarief is € 150 per uur.

Belastingaangiften, administraties, jaarrekeningen en administratieve ondersteuning beschouw ik als serviceproducten en worden binnen mijn serviceorganisatie tegen een vaste prijs uitgevoerd.