Beroepszaken

Uitgelichte beroepszaken – navordering of naheffing

Cliënt in deze zaak is een gerenomeerde internationaal opererende technisch specialist in ultrahogesterkte beton. Cliënt werkt wereldwijd voor een internationaal opererend buitenlands bedrijf. Cliënt heeft met zijn werkgever een nettoloonafspraak (tax equalisation agreement). Dit houdt in dat de werknemer een netto salaris ontvangt (waar ter wereld hij ook werkt) en dat de werkgever de verschuldigde … Lees meer

Kostenvergoedingen

Kostenvergoeding bij procederen tegen Belastingdienst Als u in beroep gaat tegen belastingdienst en de belastingrechter doet uitspraak dan geeft de rechter ook een oordeel over vergoeding van de door u in de fiscale beroepsprocedure gemaakte kosten door de Belastingdienst. Hierbij gaat het over vergoeding van griffierecht, vergoeding van uw proceskosten en schadevergoeding. Alleen in extreme … Lees meer

Fiscaal kort geding / voorlopige voorziening

In zaken met een een spoedeisend belang kunt u ook in fiscale zaken de voorzieningenrechter van de belastingkamer van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit wordt wel het fiscaal kort geding genoemd. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd indien er een bezwaarschrift of beroepsschrift is ingediend (connexiteitvereiste). Voorbeelden van zaken waarin … Lees meer

In beroep bij de belastingrechter

Als u een geschil heeft met de belastinginspecteur en u komt er samen niet uit, dan kunt u de zaak voorleggen aan de belastingrechter. In een zaak voor de belastingrechter hoeft u niet een advocaat in de arm te nemen, u kunt de beroepsprocedure zelf voeren. In zaken met een groter financieel belang is het … Lees meer