Beroepszaken

Wat kost beroep tegen een belastingaanslag?

Wanneer jouw bezwaar tegen de belastingaanslag door de Belastingdienst (geheel of gedeeltelijk) is afgewezen, kan je hier tegen in beroep bij de belastingrechter. In de belastingrechtspraak geldt de vrije procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat je niet verplicht bent een advocaat in te schakelen. Je kunt de rechtszaak zelf voeren. Of je kunt er voor kiezen een … Lees meer

In beroep tegen belastingaanslag

Indien uw bezwaar tegen een belastingaanslag of een beschikking door de inspecteur wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar. Indien u te laat bent, verspeelt u uw rechtsgang bij de rechter. Bij het instellen van beroep bij … Lees meer

Uitgelichte beroepszaken – navordering of naheffing

Internationale werknemer in belastinggeschil na ontslag: Onterechte navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op nettoloon. Ik neem de zaak over om belangen te behartigen. Bewijs en argumenten spelen cruciale rol. Cliënt in deze zaak is een gerenomeerde internationaal opererende technisch specialist in ultrahogesterkte beton. Cliënt werkt wereldwijd voor een internationaal opererend buitenlands bedrijf. Cliënt heeft met zijn werkgever een … Lees meer

Kostenvergoedingen

Kostenvergoeding bij procederen tegen Belastingdienst Als u in beroep gaat tegen belastingdienst en de belastingrechter doet uitspraak dan geeft de rechter ook een oordeel over vergoeding van de door u in de fiscale beroepsprocedure gemaakte kosten door de Belastingdienst. Hierbij gaat het over vergoeding van griffierecht, vergoeding van uw proceskosten en schadevergoeding. Alleen in extreme … Lees meer

Fiscaal kort geding / voorlopige voorziening

In zaken met een een spoedeisend belang kunt u ook in fiscale zaken de voorzieningenrechter van de belastingkamer van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit wordt wel het fiscaal kort geding genoemd. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd indien er een bezwaarschrift of beroepsschrift is ingediend (connexiteitvereiste). Voorbeelden van zaken waarin … Lees meer

In beroep bij de belastingrechter

Als u een geschil heeft met de belastinginspecteur en u komt er samen niet uit, dan kunt u de zaak voorleggen aan de belastingrechter. In een zaak voor de belastingrechter hoeft u niet een advocaat in de arm te nemen, u kunt de beroepsprocedure zelf voeren. In zaken met een groter financieel belang is het … Lees meer