Beroepschrift

Wat kost beroep tegen een belastingaanslag?

Wanneer jouw bezwaar tegen de belastingaanslag door de Belastingdienst (geheel of gedeeltelijk) is afgewezen, kan je hier tegen in beroep bij de belastingrechter. In de belastingrechtspraak geldt de vrije procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat je niet verplicht bent een advocaat in te schakelen. Je kunt de rechtszaak zelf voeren. Of je kunt er voor kiezen een … Lees meer

In beroep tegen belastingaanslag

Indien uw bezwaar tegen een belastingaanslag of een beschikking door de inspecteur wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar. Indien u te laat bent, verspeelt u uw rechtsgang bij de rechter. Bij het instellen van beroep bij … Lees meer

Voorbeeld beroepschrift

(het beroepsschrift en de bijlagen in drievoud verzenden naar de Rechtbank) Rechtbank XXXXX Datum, xx xx 2020 Edelachtbaar College, Hierbij kom ik, (naam, adres), op de hierna genoemde gronden in beroep tegen de uitspraak van de Belastingdienst / xxxxxxxx / kantoor xxxxxx, gedagtekend op (datum), betreffende de aanslag (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, … Lees meer

Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst

Belastingdienst XXXX Datum xx xx 2020 Geachte heer, mevrouw, Hierbij maakt ik bezwaar tegen de aanslag ……….belasting (jaar) ten name van (naam, adres, woonplaats), met aanslag nummer ………………………….. .  Ik ben van mening dat de aanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd en wel op de volgende gronden. (volgt uitleg waarom u het niet … Lees meer