In beroep tegen belastingaanslag

Indien uw bezwaar tegen een belastingaanslag of een beschikking door de inspecteur wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar. Indien u te laat bent, verspeelt u uw rechtsgang bij de rechter.

Bij het instellen van beroep bij de belastingrechter bent u griffierecht verschuldigd. Indien u de zaak (gedeeltelijk) wint moet de fiscus u het griffierecht vergoeden. Het griffierecht (tarieven 2022) voor natuurlijke personen is € 50 bij inkomstenbelastingzaken en € 184 bij andere zaken zoals omzetbelasting. Voor rechtspersonen (BV, stichting, e.d.) is het griffierecht € 365.

Een procedure voor de belastingrechter valt onder het bestuursrecht. In het bestuursrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. U kunt de procedure voor de rechtbank (of in hoger beroep het gerechtshof zelf voeren). In principiële zaken met een klein financieel belang kunt u uzelf prima vertegenwoordigen; vaak “beschermt” de rechter de onvertegenwoordigde belastingplichtige  tegen de inspecteur. Is het financiele belang groter, dan is het aan te raden een fiscaal jurist in te schakelen.

U kunt het beroep schriftelijk indienen en sinds 1 oktober 2010 ook digitaal. Sinds 1 oktober 2010 kunt u via het digitaal loket bestuursrecht een beroepschrift indienen. Op deze site kunt u ervoor kiezen om uw beroepschrift digitaal in te dienen (u heeft dan wel een DigiD nodig) of om het beroepschriftformulier via de site in te vullen, af te drukken en ten slotte aan de rechtbank te versturen. 

Klik hier voor een voorbeeld beroepschrift.

Wanneer de belastingrechter u in het gelijk stelt heeft u recht op teruggave van het griffierecht en een forfaitaire kostenvergoeding voor professionele rechtsbijstand. Deze vergoeding bedraagt veelal zo’n € 1.000. Deze vergoeding krijgt u niet als u geen professionele bijstand inschakelt.

Tip: Vermeld zo veel mogelijk feiten in het beroepschrift en onderbouw deze met schriftelijke bewijsstukken. Feiten die u aanvoert in uw beroepschrift en die later niet uitdrukkelijk worden tegensgesproken door de inspecteur, komen in de procedure onherroeplijk vast te staan.

Tip: Denk goed na of het wel verstandig is dat u of uw accountant de procedure zelf gaat voeren. Om een procedure succesvol (en efficiënt en daarmee betaalbaar) te kunnen voeren, moet je het fiscale recht volledig beheersen en over veel proceservaring beschikken. Het succes zit meestal in de details.

Tip: Uit onderzoek blijkt dat de belastingplichtige in 25% tot 30% van de beroepszaken door de rechter volledig in het gelijk wordt gesteld en in 12% tot 15% van de gevallen gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Ga er dus niet te snel van uit dat uw zaak de moeite van het procederen niet waard is.

Hoe lang duurt een beroepzaak bij de belastingrechter? De gemiddelde doorlooptijd van een belastingzaak voor de rechtbank was in 2018 32 weken (in 2017: 29 weken). Een hoger beroepzaak voor het gerechtshof duurde in 2018 gemiddeld 57 weken (in 2017: 66 weken).

Auteur: mr. P.E.E.G. Miedema (laatst gewijzigd 2 januari 2022)

In beroep tegen belastingaanslag