Bezwaar

In beroep tegen belastingaanslag

Indien uw bezwaar tegen een belastingaanslag of een beschikking door de inspecteur wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de belastingrechter. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar. Indien u te laat bent, verspeelt u uw rechtsgang bij de rechter. Bij het instellen van beroep bij … Lees meer

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. Indien u het bezwaar te laat indient, verspeelt u uw latere rechtsingang bij de rechter en in hoger beroep. Een bezwaarprocedure … Lees meer

Bezwaar tegen box 3 heffing

De Hoge Raad heeft op 3 april 2015 in een arrest aangegeven dat vermogensrendementsheffing (box 3 heffing) mogelijk in strijd kan zijn met het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM). Klik hier voor het arrest.  Volgens de Hoge Raad is de box 3 heffing in strijd met het EVRM als vast komt te staan dat … Lees meer

In beroep bij de belastingrechter

Als u een geschil heeft met de belastinginspecteur en u komt er samen niet uit, dan kunt u de zaak voorleggen aan de belastingrechter. In een zaak voor de belastingrechter hoeft u niet een advocaat in de arm te nemen, u kunt de beroepsprocedure zelf voeren. In zaken met een groter financieel belang is het … Lees meer