Bezwaar tegen box 3 heffing

De Hoge Raad heeft op 3 april 2015 in een arrest aangegeven dat vermogensrendementsheffing (box 3 heffing) mogelijk in strijd kan zijn met het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM). Klik hier voor het arrest. 

Volgens de Hoge Raad is de box 3 heffing in strijd met het EVRM als vast komt te staan dat het fictieve rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is. Bovendien moet dan de individuele belastingplichtige, mede door het gehanteerde belastingtarief, hierdoor geconfronteerd worden met een individuele en buitensporige last. 

Van een individuele buitensporige last kan mogelijk sprake zijn als de vermogensrendementsheffing in feite meer dan de helft van het werkelijk gerealiseerde rendement bedraagt.

Hoewel het absoluut niet zeker is of de Hoge Raad de vermogensrendementsheffing in strijd zal achten met het EVRM, adviseer ik zekerheidshalve bezwaar te maken tegen alle aanslagen inkomstenbelasting (met box 3 vermogen hoger dan de vrijstelling) waarvan de bezwaartermijn nog openstaat.

Auteur: mr P.E.E.G. Miedema (Laatst gewijzigd:10 april 2015)