Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of een beschikking, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. Indien u het bezwaar te laat indient, verspeelt u uw latere rechtsingang bij de rechter en in hoger beroep.

Een bezwaarprocedure is kostenloos; er worden geen leges of griffierechten geheven.

Een bezwaarschrift moet minimaal de volgende zaken bevatten:

  • Naam, adres en woonplaats van de indiener;
  • Dagtekening van het bezwaar;
  • Omschrijving van de beschikking (bijv. aanslag inkomstenbelasting 2016);
  • Aanslagnummer;
  • De gronden van het bezwaar (waarom u het niet eens bent met de aanslag);

De gronden van het bezwaar hoeven niet uitgebreid te worden gemotiveerd. De Hoge Raad heeft op 24 januari 2014 bepaald dat wanneer het besluit niet uitgebreid is gemotiveerd (zal vaak het geval zijn), het bezwaar ook niet uitgebreid hoeft te worden gemotiveerd.

het is aan te raden de volgende zaken in het bezwaarschrift op te nemen:

  • Verzoek om uitstel van betaling;
  • Verzoek om een hoorzitting;
  • Verzoek om inzage in het dossier;
  • Verzoek om kostenvergoeding in de bezwaarfase;

Zie hier voor een voorbeeld bezwaarschrift

Auteur: mr P.E.E.G. Miedema (laatst gewijzigd: 17 april 2017)