Gebruikelijk loon en Corona

De Belastingdienst heeft aangegeven (via Forum Fiscaal Dienstverleners) dat dga’s in verband met de coraonacrisis tijdelijk een lager salaris mogen afspreken met hun BV.

Het dga salaris mag dan voor 2020 achteraf worden vastgesteld. Aan het eind van het jaar is het duidelijker wat de impact van de crisis is geweest.

Maandelijks moet in de aangifte loonheffingen worden aangegeven het bedrag (inclusief naturabestanddelen zoals privégebruik auto) dat feitelijk wordt opgenomen. Aan het eind van het jaar kan vervolgens bepaald worden wat het gebruikelijk loon van de dga had moeten zijn. Het verschil moet dan worden aangegeven in de aangifte loonheffingen over december 2020. De daarover verschuldigde loonheffing moet dan eind januari 2021 worden afgedragen.

Het is op grond van de tekst van de goedkeuring mogelijk om nihilaangiften te doen. De bijtelling auto van de zaak blijft wel tot het loon blijft behoren. De dga zou dan tijdelijk een eigen bijdrage met de bv overeen kunnen komen om het doen van nihilaagiften mogelijk te maken. Als een dga in overeenstemming met de goedkeuring zijn loon voorlopig op nul stelt, zullen waarschijnlijk gelden aan de bv onttrokken moeten worden in rekening-courant. Dit lijkt niet in strijd te zijn met de goedkeuring. De opnamen in rekening-courant moeten natuurlijk geen verkapte dividenden zijn.

Het verlagen van het salaris kan niet met terugwerkende kracht, dus het salaris dat al is verloond kan niet worden teruggedraaid.

Verzoek om vooroverleg met de Belastingdienst is niet nodig.

Auteur: mr P.E.E.G. Miedema (laatst gewijzigd 9 april 2020)